Checkoptima

Redueixi les seves despeses, augmenti els seus beneficis

Optimització de despeses

Redueixi les seves despeses a success fee. Estalviï fins a un 20% en els seus costos indirectes.

Check & Reporting

Automatitzi els seus processos mensuals de revisió i control de factures, eliminant qualsevol error de facturació.

Outsourcing

Redueixi el sobrecost relacionat amb la gestió de compres i el seu procés, externalitzant aquells serveis que no aporten valor.

 

 

 

Consultoria

Identifiqui oportunitats de millora específiques a cadascuna de les categories analitzades.